Základní informace o škole

Jazyková škola Jany Trubákové byla založena v roce 1990 v Chrudimi. V roce 1998 získala za kvalitu studia a výborné výsledky při skládání státních jazykových zkoušek akreditaci Londýnské komory obchodu a průmyslu jako jeji akreditované výukové a zkušební centrum. 11. srpna 2006 byla schválena QCA - Qualifications and Curriculum Authority akreditovaným mezinárodním vzdělávacím centrem pro celoživotní vzdělávání cizích jazyků London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited pro Českou republiku.

Zabezpečuje výuku cizích jazyků v institucích státní správy a samosprávy, ve firmách se zahraniční účastí a v akreditovaných mezinárodních výukových centrech LCCI. Zajišťuje také výuku českého jazyka pro manažery zahraničních firem prostřednictvím anglického, německého a francouzského jazyka.

Londýnská komora obchodu a průmyslu

Tato prestižní vzdělávací instituce byla založena v roce 1891 ve Velké Británii. Poskytuje celoživotní vzdělávání ve všech světových jazycích, zejména v angličtině, ale i ve specializovaných oborech cizích jazyků. ( např. obchodní angličtina, němčina, francouzština, španělština, administrativa, ekonomie, management, public relations, bankovnictví, právo, turizmus, informační technologie atd.) Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Studium cizích jazyků je ukončeno mezinárodně platnými certifikáty, které mají neomezenou platnost. Za všechny můžeme uvést mezinárodně platnou zkoušku ze všeobecné angličtiny ELSA ( English Language Skills Assessment). Studium je koncipováno jako forma celoživotního vzdělávání, tzn. je možné skládat postupně znalostně náročnější stupně v daném oboru. Tyto certifikáty jsou uznávány institucemi na celém světě jako doklad o způsobilosti v cizím jazyku a jsou po vstupu České republiky do EU vyžadovány ekonomickými, obchodními, průmyslovými organizacemi a institucemi státní správy a samosprávy. Slouží také jako platný doklad pro stáže v zahraničí. Vyšší stupně certifikátů nahrazují zkoušky na univerzitách v anglosaských zemích.

Reference

Jazyková škola Jany Trubákové - akreditované mezinárodní výukové a zkušební centrum Londýnské komory obchodu a průmyslu působila a působí v těchto institucích:

Jazyková škola Jany Trubákové
Powered by Xperd - OMEGAplus Chrudim - Rejstřík firem - Login