Nový program LCCI - JET ESOL IQ

Pro příští školní rok 2010 - 2011 jsme získali od London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited mezinárodní akreditaci anglického jazyka pro talentované děti od 6 let. Program JET ESOL International Qualifications rozvíjí především řečové dovednosti jako poslech, mluvení, čtení, psaní včetně všech moderních testovacích metod. Reflektuje zároveň současnou metodiku výuky. Vyučující jsou zkušení aprobovaní učitelé, kteří jsou oprávněni k přípravě mezinárodních certifikací. Do programu je také zařazen zahraniční lektor. Program je hodnocen dle Společného evropského referenčního rámce (A1 - C2). Poskytuje velmi dobré základy anglického jazyka pro ty žáky, kteří hodlají v budoucnu studovat zejména na gymnáziích.

Nabídneme ho talentovaným žákům základních škol a spolupracujícím jazykovým gymnáziím pro víceletá gymnázia. Pomocí tohoto programu se mohou prokazatelně určit znalosti anglického jazyka při přestupu ze základní školy na střední školu, zejména gymnázium, a také při přestupu z víceletého gymnázia na čtyřleté gymnázium, tak jak to požaduje Národní plán výuky cizích jazyků MŠMT.

Žáci základních škol končí 9. třídu výstupem znalosti A2 Společného evropského referenčního rámce. Talentovaní žáci ZŠ, kteří budou studovat mezinárodní program JET ESOL International Qualifications, ukončí studium výstupem znalosti B2, tzn. že ve druhém nebo třetím ročníku gymnázia, případně střední odborné školy, budou mít výstup znalosti C1 Společného evropského referenčního rámce. Zároveň získají mezinárodně platný certifikát. Budou moci bez problémů aktivně používat spisovný anglický jazyk při jakékoli čínnosti nebo při dalším studiu na univerzitě.

Jazyková škola Jany Trubákové
Powered by Xperd - OMEGAplus Chrudim - Rejstřík firem - Login