Nabídka vzdělávání

Studium je koncipováno cyklickou formou každý týden tři vyučovací hodiny odpoledne od 15,30 hodin do 18.00 hodin - možnost získání absolutoria, složení státní jazykové zkoušky, mezinárodně platné zkoušky ELSA (English Language Skills Assessment) nebo dalších odborných mezinárodně platných certifikátů LCCI International Qualifications. Rovnoměrná péče je věnována jak písemné tak i ústní formě studia - požadavkem je aktivně si osvojit jazyk s cílem jeho praktického využití. Znalosti studentů jsou každou hodinu ověřovány psaním diktátů, překladů, gramatických testů, esejí, poslechových testů apod. Tyto práce jsou hodnoceny. Každý ročník je ukončen přestupovou prací. Pokročilým studentům je umožněn přestup do vyšších ročníků na základě úspěšného složení přestupové práce. Vyučující jsou aprobovaní a zkušení učitelé se stážemi v zahraničí. Konverzační schopnosti studentů jsou procvičovány zahraničním lektorem.

Nabízíme a zajišťujeme studijní programy v těchto jazycích

Tříleté studium anglického jazyka, německého jazyka, španělského jazyka, francouzského jazyka, italského jazyka a ruského jazyka

Studium je ukončeno absolutoriem, státní jazykovou zkouškou, mezinárodní zkouškou ELSA (English Language Skills Assessment) nebo mezinárodně platným certifikátem LCCI International Qualifications.

Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání, VŠ vzdělání nebo student střední školy
Cena studia za školní rok: studenti 3.300,- Kč ostatní 3.800,- Kč

Nabízíme studium v menších skupinách pro obchodní, ekonomické a průmyslové instituce a instituce státní správy a samosprávy

s možností složení mezinárodně platné zkoušky ELSA (English Language Skills Assessment) nebo dalších odborných certifikátů LCCI International Qualifications.

Požadavky: ukončené středoškolské nebo VŠ vzdělání
Cena studia za školní rok: 6.000,- Kč

Nabízíme studium všeobecné a odborné angličtiny pro manažery a administrativní pracovníky

ukončené mezinárodně platnou zkouškou ELSA (English Language Skills Assessment) nebo dalšími odbornými certifikáty LCCI International Qualifications.

Požadavky: ukončené středoškolské nebo VŠ vzdělání
Cena studia za školní rok: 3.800,- Kč

Nabízíme studium AJ, NJ, ŠJ, FJ, IJ a RJ pro zaměstnance firem a státních institucí

Personálním oddělením firem a státních institucí nabízíme stanovení znalostí anglického jazyka u jejich pracovníků formou změření jazykové kompetence na základě principu zkoušky ELSA (English Language Skills Assessment)

Výuka přímo ve firmě
Cena: dohodou

Jednoleté studium anglického jazyka ukončené mezinárodně platnou zkouškou ELSA (English language skills assessment)

Organizace studia: stejné podmínky jako u tříletého studia

Mezinárodně platný certifikát LCCI International Qualifications

V těchto odbornostech:

Nejsme plátci DPH.

Dále připravujeme studenty

Jazyková škola Jany Trubákové
Powered by Xperd - OMEGAplus Chrudim - Rejstřík firem - Login